sabato 1 ottobre 2011

Take a Walk On The Wild Side


Unknown Praying Mantis, Palermo, Sicily, Italy, September 2011